VZNL/02/2015 "Stavební úpravy objektu č.p. 954 v Liberci, ul. Klášterní"

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky VZNL/02/2015 "Stavební úpravy objektu č.p. 954 v Liberci, ul. Klášterní"

 

Přílohu č. 1, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby a dokumentaci stavby naleznete prostřednictvím úschovny:

http://leteckaposta.cz/115328047

 

Na úložišti dále naleznete Zadávací dokumetaci, Přílohy č. 2 - 5 a odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky (viz. uložené soubory níže).

 

Odpovědi na dotazy k podlimtní veřejné zakázce č. VZNL/02/2015:

1) odpověď č. 1

2) odpověď č. 2

3) odpověď č. 3:

- výkresy rozvaděčů P01

- výkresy rozvaděčů P02

- výkresy rozvaděčů P03

- výkresy rozvaděčů P04

- kniha svítidel P05

4) odpověď č. 4

5) odpověď č. 5

6) odpověď č. 6

7) odpověď č. 7

8) odpověď č. 8

9) odpověď č. 9