Slavnostní otevření zdravotního střediska a výjezdové základny ZZS LK v Českém Dubu

Slavnostní otevření zdravotního střediska a výjezdové základny ZZS LK, které se koná v úterý 31. října 2017 od 10 hodin.

Rekonstrukcí, kterou město Český Dub provedlo za výrazné finační podpory Libereckého kraje, se vytvořilo moderní zázemí nejen pro praktické lékaře, ale táké pro výjezdovou základnu ZZS LK s potřebným a odpovídajícím standartem. 

Soubor: