1. vydání - Bulletin vzdělavatelů ZZS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po usilovné práci zaměstnanců Vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS z celé České republiky Vám mohu představit - Bulletin vzdělavatelů ZZS. V tomto periodiku se Vám budeme snažit 2x ročně shrnout to nejpodstatnější z odborných zdravotnických časopisů za uplynulé období. Jde o odkazy na zajímavé články, které by se mohly každému z nás hodit.

V 1. vydání jde o sumář abstrakt, výtahů z odborných článků, zajímavostí apod.

Prosím tedy, nahlédněte odkaz viz. níže. Pokud se nám v rámci ankety vyjádříte k publikaci, budeme velice vděční.

http://tep.zzshmp.cz/bulletin-vzdelavatelu-2017/