Odprodej nepotřebného majetku, vozidla VW T5

Věc: Odprodej nepotřebného majetku, vozidla VW T5

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace nabízí k odprodeji nepotřebný majetek, vozidlo RLP/RZP VW T5, RZ: 4L8 0576. Vozidlo je oceněno na částku 68 000,- Kč včetně DPH. Opotřebení vozidla odpovídá stáří vozidla a jeho používání.

Zájemci o vozidlo vyplní formulář „Zájemce o vozidlo“, který podepíše a popřípadě orazítkuje. Naskenovaný formulář zašle mailem do pátku 25.8.2017 do 8:00 hod. na adresu pauly@zzslk.cz. Současně vyplní i formulář „Cenovou nabídka“, kde uvede cenu, kterou by byl ochoten za vozidlo zaplatit. Tento formulář odevzdá v zalepené a označené obálce při prohlídce vozidla, nebo jej zašle poštou na adresu:

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

Mgr. Aleš Pauly, DiS.

Klášterní 954/5

460 01 Liberec 1

Obálku zřetelně označí nápisem „Neotvírat, cenová nabídka 4L8 0576“. Uzávěrka doručení obálek je v pátek 25.8.2017 ve 12:00 hod.

Pro zájemce se uskuteční prohlídka vozidla v pátek 25.8.2017 od 10:00 hod. do 11:00 hod. na adrese:

Průmyslový areál

Švermova 99/ 21

460 10 Liberec X. – Františkov

Případné dotazy zájemcům zodpoví:

Mgr. Aleš Pauly, DiS.

technik referátu dopravy

mobil: 725 395 503

mail: pauly@zzslk.cz

Dále viz příloha.