Kurzy a školení

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Libereckého kraje

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002871

Financování projektu: Operační program Zaměstnanost, výzva č. 33 - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Termín realizace projektu: leden 2017 – prosinec 2018

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Po zimní přestávce pokračuje projekt „Zachraňujeme s Kryštofem“

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje startuje druhou část projektu „Zachraňujeme s Kryštofem", který pro školní rok 2014/2015 připravili záchranáři pro děti z mateřských a základních škol Libereckého kraje na základně letecké záchranné služby v Liberci na letišti. Program je zábavnou formou zaměřený na preventivně výchovnou činnost v oblasti poskytování první pomoci.